کدآمایی چیست؟

«کدآمایی» الگویی است که فرد «کدآما» می‌تواند مبتنی بر آن الگو به مدیریت میدان عمل خود بپردازد؛ به‌طوری‌که بتواند امور مربوط به آن میدان را با اتکا به منابع و امکانات داخلی همان میدان اداره و مدیریت کند و میزان وابستگی او به بیرون از آن میدان عمل حداقلی باشد.

هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها – بخش چهارم – جمع‌بندی

اگر گام تبدیل را از حیث نقش داشتن یا نداشتن پول مورد بررسی قرار دهیم به دو سناریوی مختلف می‌رسیم که در این بخش به بررسی این دو سناریو خواهیم پرداخت.

هدفمندی واقعی یارانه‌ها – بخش سوم – سناریو‌های مختلف هدفمندی

اما بسته به این که جزء سوم این طرح یعنی یارانه در قالب کالا، پول و هم کالا و هم پول تسهیم، تقسیم و تبدیل شود، حالت‌ها و سناریوهای متفاوتی محتمل خواهد بود.

هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها – بخش دوم – گام‌های اجرای هدفمندی

اجزای هدفمندسازی یک بخش کالایی دارد و یک بخش پولی. حال وقتی به کالا و پول که دو جزء هدفمندسازی هستند یارانه‌‌ تعلق می‌گیرد حساسیت این دو جزء بیشتر می‌شود

لانه­‌ای بر پرچین آتش­فشان – بخش یکم / درآمدی بر دکترین تطبیقی اقتصاد

دست‌یابی به الگوی جایگزین برای الگوي معيشت غرب بحراني، با بررسی دکترین تطبیقی الگوهای معیشتی اکانمی، کدآمایی و بیع، موضوع اين گفت‌و‌گو با حسن عباسی است.

هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها – بخش اول – طرح بحث

در این سلسله از مطالب سعی شده تا مشکلات و ناکارآمدی‌های هدفمندسازی یارانه مورد بررسی قرار گیرد و راه‌کارهای جایگزین برای بالابردن کیفیت اجرایی آن ارائه گردد.

یک دستور‌العمل برای اقتصاد مقاومتی / بخش دوم

در اين نوشتار به روند حصر و اشغال معیشتی و ضرورت مقاومت در برابر آن در قالب اقتصاد مقاومتی پرداخته مي‌شود.