معرفی و شرح مختصر مستند آمایش‌گران روز مبادا

مستند آمایش‌گران روز مبادا به بررسی نحوه‌ی مقاوم سازی زندگی برای مواجهه با بلایای عظیم طبیعی و غیر طبیعی با بهره‌گیری از ابزارها و فن‌آوری‌های مدرن می‌پردازد.

نقش دین در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی با نصیحت حل نمي‌شود، با فهم است. اين‌كه بفهمیم مال در فرهنگ قرآن، ستون است و بايد به دست مدیرانی باشد که در اقتصاد مجتهد و در مدیریت مجاهدند.

عملیات فریب چگونه شوروي را فروپاشاند؟

آمريكا در طول جنگ سرد با عملیات فریب خود علیه شوروي، زمينه‌‌ي فروپاشي حريف خود را فراهم كرد. فريبي كه شوروي دير متوجه آن شد.

پول صرفاً عددي است كه با فن حساب‌داري ايجاد مي‌شود!

علت اصلي بحران اقتصادي‏ فعلی این است که پول، ثروت محسوب مي‌شود حال آن‌که در نظام سرمايه‌داري پول صرفا عددي است که با فن حسابداري ايجاد مي‌شود.

بزرگ‌ترين فريب سخت تاريخ

زمانی که هیتلر همه‌ی توجهش را به جبهه‌ی غرب معطوف کرده بود. در واقع عملیات فريب توانست گام نهایی یا به عبارت دیگر فروپاشي آلمان را کاتالیز کرده و تسریع کند.

اقتصاد مقاومتى با استراتژى مقاومت اقتصادى

دکترین اقتصاد مقاومتى چیست؟ چگونه باید با مقاومت اقتصادى از حصر و اشغال بیرون آمد؟ استراتژى تولى‌صرف در اقتصاد مقاومتى چگونه عمل مى‌کند؟