دکترین نهاد – بخش اول – معجزه‌ی اسلام در آندلس

باید دید تمدن اسلام، چگونه توانست کشوری را در اروپا از تمدن مسیحیت کاتولیک بگیرد و آن را به کشوری این‌ چنین پیشرفته از هر حیث بدل کند.

استراتژی درهای باز، مساوی نابودی تولید داخلی

اگر استراتژي حمايت‌گرايي به‌عنوان مكملي براي استراتژي درهاي باز به كار نرود يا به بيان ديگر درهاي باز با حمايت‌گرايي تعديل نشود، بخش عمده‌اي از اقتصاد مقاومتي و تولید داخلی به محاق خواهد رفت.

یک دستور‌العمل برای اقتصاد مقاومتی / بخش دوم

در اين نوشتار به روند حصر و اشغال معیشتی و ضرورت مقاومت در برابر آن در قالب اقتصاد مقاومتی پرداخته مي‌شود.

مردم مقاوم در الگوی معیشت مقاوم

اگر اقتصاد در یك كشور به مثابه يك ساختمان در نظر گرفته شود، مردم بنيان آن هستند. اين مردم مقاوم هستند كه مقاومت اقتصاد را تضمین می‌كنند.

يك دستور‌العمل برای اقتصاد مقاومتی / بخش یكم

پیش‌فرض این نوشتار، پردازش خوانِش دیگری از مفهوم «اقتصاد مقاومتی»، یعنی «مقاومت اقتصادی» است؛ در واقع پرداختن به مبحث از زاویه‌ی نگاه «علم مبارزه».
جهانی سازی

سرنوشت جنگ اقتصادی ايران با غرب پس از توافق هسته‌ای

«جهانی‌سازی» یک زمین بازی است که دکترین آن «وابستگی» می‌باشد. این وابستگی یا به تعبیری وابسته‌سازی در نسبت با قدرت‌های هژمون تعریف می‌شود؛ و جهان مسطح اساساً جهانی است که تمام کشورها راه و چاه خود را در نسبت با امر «توسعه‌یافتگی» تعریف کنند و برای رسیدن به توسعه، تعاملات خود را با صاحبان آن یعنی کشورهای استیلاگر، تنظیم می‌نمایند.

عملیات فریب آمریکا علیه ایران

اين نوشتار عملیات فریب آمریکا را عليه دشمن اصلی خود بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، يعنی ایران، بررسی می‌كند.