دکترین نهاد – بخش دوم – چیستی نهاد

در بخش اول از این سلسله مقالات به موضوع گسترش اسلام در اسپانیا و رشد این کشور از حیث اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخته و نمونه‌های متعددی از این رشد در حوزه‌های مختلف مطرح شد. حال باید بررسی کرد که چه عاملی در تمدن اسلامی حضور ‌داشت که در بهترین شکل به جامعه خدمات می‌داد؛

اقتصاد مقاومتی در فرانسه! – معرفی و شرح مختصر مستند «ساخت فرانسه»

این مستند با بیان مشکلات جامعه فرانسه که به واسطه‌‌ی جهانی‌شدن دامن گیر آن‌ها شده، سعی دارد همه‌ی هم‌وطنان خود را برای برون‌رفت از این بحران بسیج کند. راهکاری را هم که برای دست یافتن به این مهم ارائه می‌کند حمایت یکپارچه دولت و مردم از تولیدات داخلی فرانسه است.

هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها – بخش چهارم – جمع‌بندی

اگر گام تبدیل را از حیث نقش داشتن یا نداشتن پول مورد بررسی قرار دهیم به دو سناریوی مختلف می‌رسیم که در این بخش به بررسی این دو سناریو خواهیم پرداخت.

هدفمندی واقعی یارانه‌ها – بخش سوم – سناریو‌های مختلف هدفمندی

اما بسته به این که جزء سوم این طرح یعنی یارانه در قالب کالا، پول و هم کالا و هم پول تسهیم، تقسیم و تبدیل شود، حالت‌ها و سناریوهای متفاوتی محتمل خواهد بود.

هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها – بخش دوم – گام‌های اجرای هدفمندی

اجزای هدفمندسازی یک بخش کالایی دارد و یک بخش پولی. حال وقتی به کالا و پول که دو جزء هدفمندسازی هستند یارانه‌‌ تعلق می‌گیرد حساسیت این دو جزء بیشتر می‌شود

لانه­‌ای بر پرچین آتش­فشان – بخش یکم / درآمدی بر دکترین تطبیقی اقتصاد

دست‌یابی به الگوی جایگزین برای الگوي معيشت غرب بحراني، با بررسی دکترین تطبیقی الگوهای معیشتی اکانمی، کدآمایی و بیع، موضوع اين گفت‌و‌گو با حسن عباسی است.

هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها – بخش اول – طرح بحث

در این سلسله از مطالب سعی شده تا مشکلات و ناکارآمدی‌های هدفمندسازی یارانه مورد بررسی قرار گیرد و راه‌کارهای جایگزین برای بالابردن کیفیت اجرایی آن ارائه گردد.