بورس نهادی بر سه بنيان: رانت‌خواری، شايعه‌سازی و قمار

بورس یکی از نهادهای اصلی نظام سرمایه‌داری است كه حیات و دوام آن را رقم می‌زند؛ زیرا نظام سرمایه‌داری بر مبنای تکاثر ثروت و انباشت بیشتر سرمایه بنا شده است و بورس نبض حیاتی اين تكاثر و انباشت ثروت را رصد می‌كند.

شرخران مدرن

فیلم کمتردیده شده «مردان شرخر» روایتی از یک شرکت پزشکی است که با بهره‌های سنگین به بیماران خود اعضای بدن می‌فروشد. فروش اعضای بدن با بهره های سنگین در واقع استعاره‌ای از چگونگی وام دهی بانک‌هاست.

معرفی و شرح مختصر فیلم وال استریت، پول هرگز نمی‌خوابد

دو مولفه‌ای کلیدی این قسمت عشق و ثروت است. عشق و ثروتی كه يك دوراهی را پيش روی گکو بعد از پیدا کردن وینی قرار می‌دهد؛ بازگشت به دوران جاه‌طلبی در وال‌استریت یا ماندن در کنار دخترش.

معرفی و شرح مختصر فیلم اين‌تایم

فیلم اين‌تایم، «سروقت»، به خوبی توانسته رابطه نظام سرمایه‌داری با جامعه و نیز دو مولفه‌ی ربای نفس و داروینیسم اجتماعی را با استفاده از عناصر دراماتیک به تصویر ‌بکشد.

قدرت، سیاست، سرمایه -مافیا، سرمایه‌گرایی و «پدرخوانده»-

پدرخوانده، به عنوان يك اثر سينمایی كلاسيك محملی براي شناخت الگوي معيشت اكانامی است و ساختار نظام سرمایه‌گرایی Capitalism را می‌توان با آن به نقد كشيد.

معرفی و شرح مختصر فیلم مارجینکال

تماس بانک وام دهنده با وام گیرنده برای طلب وثیقه با ارزش بیشتر هنگامی که ارزش وثیقه ی قبلی کم شده است به اصطلاح مارجینکال نامیده میشود.