استقلال از دولت یا وابستگی به بانک‌ها

اگر استقلال بانک مرکزی راه‌حل مشکلات فعلی در نظام پولی کشور نیست، پس چرا تا این حد روی آن تاکید می‌شود؟
گروه ضربت مالی

گروه ضربت اقدام مالی

گروه ضربت اقدام مالی را می‌توان یکی از اجزای ترتیب نیروی دشمن در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد.
بحران در اقتصاد غرب

بحران در اقتصاد غرب / ویراست دوم / بیش از 1000 مجلد کتاب

با بررسی‌های صورت گرفته از جانب اعضای رسمی پایگاه کدآمایی و مرکز پایش فروپاشی اقتصاد، ویراست دوم مجموعه‌ی «بحران در اقتصاد غرب» در بهار 1394 منتشر می‌گردد و با دارا بودن اطلاعات بیش از 1000 مجلد کتاب در سه بخش کتاب‌های ترجمه‌شده، تألیفی و ترجمه‌نشده (زبان اصلی) به عنوان تنها مجموعه‌ی تخصصی در حوزه‌ی مطالعات استراتژیک در علم اقتصاد محسوب می‌شود.

بورس نهادی بر سه بنيان: رانت‌خواری، شايعه‌سازی و قمار

بورس یکی از نهادهای اصلی نظام سرمایه‌داری است كه حیات و دوام آن را رقم می‌زند؛ زیرا نظام سرمایه‌داری بر مبنای تکاثر ثروت و انباشت بیشتر سرمایه بنا شده است و بورس نبض حیاتی اين تكاثر و انباشت ثروت را رصد می‌كند.