liberal-economy-in-practice-285px-in-170px

اقتصاد لیبرالی اقدام و عمل

آیا مدل‌های اقتصاد لیبرالی یعنی نهادگرایان و کینزین‌های جدید، که غرب را در بحرانی عمیق فرو برده‌اند می‌توانند اقتصاد ایران را مقاوم کنند؟
populatin-02-285px×170px

کاهش جمعیت با اصول علم اکانومی

گریگوری منکیو در کتاب «کلیات علم اقتصاد» از ایجاد فرصت برابر آموزشی برای زنان، به عنوان یکی از راه‌های اصلی کاهش جمعیت در این کشورها نام می‌برد.
transparency-285px-in-170px

شفافیت پیش‌نیاز فسادزدایی از الگوی معیشت

شفافیت یکی از ویژگی‌هایی است که باید به‌منظور کاهش فساد و برطرف کردن شکاف بی‌اعتمادی بین افراد، سازمان‌ها و حکومت‌ها در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد.
285px-in-170px-stock-market

بورس نهادی کم‌خاصیت برای تولید

برای روشن شدن نقش بورس در تولید کشور باید به این نکته توجه داشت که خرید و فروش برگه‌های سهام و رشد بی‌رویه‌ی قیمت‌ها در این بازار کاملاً بر فرایند تولید در کشور بی‌اثر است.
بحران در اقتصاد غرب

علم اقتصاد در بحران / مجموعه کتاب‌های بحران اقتصادی

...از همان آغاز بحران، اندیشمندان غربی نقد و تحلیل اوضاع را با جدیت آغاز کردند اما هرقدر بحران تداوم می‌یافت حجم گسترده‌تری از فعالیت‌های انتقادی و تحلیلی از آن‌ها منتشر می‌شد؛ این روند همچنان نیز ادامه دارد. روند نقد و تحلیل مزبور تاکنون به تولید و تألیف بیش از یک هزار مجلد کتاب و ده‌ها هزار مقاله، صدها فیلم مستند تلویزیونی، ده‌ها فیلم‌ سینمایی و سریال در آمریکا انجامیده است، که پیام آن‌ها یک‌صدا این است: «لیبرالیسم اقتصادی و کاپیتالیسم در بحران است».
niall-ferguson-stupid-economists-285px ×170px

بحران اقتصادی را اقتصاددانان احمق به وجود آوردند!

نایل فرگوسن در این ویدیوی کوتاه با نقد جدی دو مکتب اقتصادی مدرن و راهکار‌هایی پیشنهادی آنها برای ایجاد ثبات در اقتصاد، در نهایت به این نتیجه می‌رسد عامل اصلی بحران اقتصادی امروز، اقتصاد‌دان‌های احمق هستند.
mafia-capitlism-godfather-100px × 70px

قدرت، سیاست، سرمایه -مافیا، سرمایه‌گرایی و «پدرخوانده»-

پدرخوانده، به عنوان يك اثر سينمایی كلاسيك محملی براي شناخت الگوي معيشت اكانامی است و ساختار نظام سرمایه‌گرایی Capitalism را می‌توان با آن به نقد كشيد.