حسن تواناییان فرد

مصلحین علم اقتصاد / دکتر حسن تواناییان فرد

مصلحین علم اقتصاد کسانی هستند که برای حل مشکلات جامعه‌شان اولویت را به توسعه‌ی اصول و مبانی اسلامی می‌دهند و برای عبور از دوران گذار نظریات اقتصادی را با قید بومی‌سازی در نسبت با جامعه‌ی خود اجرا می‌کنند. مرحوم حسن تواناییان فرد از جنس این افراد بوده است.

اقتصاد لیبرالی اقدام و عمل

آیا مدل‌های اقتصاد لیبرالی یعنی نهادگرایان و کینزین‌های جدید، که غرب را در بحرانی عمیق فرو برده‌اند می‌توانند اقتصاد ایران را مقاوم کنند؟

کاهش جمعیت با اصول علم اکانومی

گریگوری منکیو در کتاب «کلیات علم اقتصاد» از ایجاد فرصت برابر آموزشی برای زنان، به عنوان یکی از راه‌های اصلی کاهش جمعیت در این کشورها نام می‌برد.

شفافیت پیش‌نیاز فسادزدایی از الگوی معیشت

شفافیت یکی از ویژگی‌هایی است که باید به‌منظور کاهش فساد و برطرف کردن شکاف بی‌اعتمادی بین افراد، سازمان‌ها و حکومت‌ها در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد.

بورس نهادی کم‌خاصیت برای تولید

برای روشن شدن نقش بورس در تولید کشور باید به این نکته توجه داشت که خرید و فروش برگه‌های سهام و رشد بی‌رویه‌ی قیمت‌ها در این بازار کاملاً بر فرایند تولید در کشور بی‌اثر است.
بحران در اقتصاد غرب

علم اقتصاد در بحران / مجموعه کتاب‌های بحران اقتصادی

...از همان آغاز بحران، اندیشمندان غربی نقد و تحلیل اوضاع را با جدیت آغاز کردند اما هرقدر بحران تداوم می‌یافت حجم گسترده‌تری از فعالیت‌های انتقادی و تحلیلی از آن‌ها منتشر می‌شد؛ این روند همچنان نیز ادامه دارد. روند نقد و تحلیل مزبور تاکنون به تولید و تألیف بیش از یک هزار مجلد کتاب و ده‌ها هزار مقاله، صدها فیلم مستند تلویزیونی، ده‌ها فیلم‌ سینمایی و سریال در آمریکا انجامیده است، که پیام آن‌ها یک‌صدا این است: «لیبرالیسم اقتصادی و کاپیتالیسم در بحران است».

بحران اقتصادی را اقتصاددانان احمق به وجود آوردند!

نایل فرگوسن در این ویدیوی کوتاه با نقد جدی دو مکتب اقتصادی مدرن و راهکار‌هایی پیشنهادی آنها برای ایجاد ثبات در اقتصاد، در نهایت به این نتیجه می‌رسد عامل اصلی بحران اقتصادی امروز، اقتصاد‌دان‌های احمق هستند.