جنگ با ابزاری متفاوت / علم ژئواکونومی و حکومت‌داری

در یک تحلیل منطقی «جنگ با ابزاری متفاوت»، دست به تبیین حکومت‌داری از طریق ژئواکونومی یا اقتصاد منطقه‌ای می­زند. تبیینی که عبارت است از: استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف ژئوپولیتیک یا سیاست منطقه‌ای.

جنگ‌های ارزی / چگونه پول بدون پشتوانه، سلاح جدیدی برای کشتار جمعی محسوب می‌شود؟!

در «جنگ‌های ارزی»، جان کولی این ماتریس کثیف از جنگ و سیاست، و خرابکاری و فرار را با مستندات جدیدی که به‌تازگی افشا شده‌اند را ترسیم می‌کند.
بحران در اقتصاد غرب

علم اقتصاد در بحران / مجموعه کتاب‌های بحران اقتصادی

...از همان آغاز بحران، اندیشمندان غربی نقد و تحلیل اوضاع را با جدیت آغاز کردند اما هرقدر بحران تداوم می‌یافت حجم گسترده‌تری از فعالیت‌های انتقادی و تحلیلی از آن‌ها منتشر می‌شد؛ این روند همچنان نیز ادامه دارد. روند نقد و تحلیل مزبور تاکنون به تولید و تألیف بیش از یک هزار مجلد کتاب و ده‌ها هزار مقاله، صدها فیلم مستند تلویزیونی، ده‌ها فیلم‌ سینمایی و سریال در آمریکا انجامیده است، که پیام آن‌ها یک‌صدا این است: «لیبرالیسم اقتصادی و کاپیتالیسم در بحران است».

700 جلد کتاب در نقد، تحلیل و تبیین بحران و فروپاشی اقتصاد

این مسئله قدمتی به اندازه‌ی تاریخِ اقتصاد غرب دارد؛ از زمانی‌که علم مالی Finance از قمارخانه‌های هلند و فرانسه توسط جان لو John Law به عاریت گرفته شد و در ادامه‌ی مسیر قماربازانه‌اش با تئوری‌های اقتصادی مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک، کینزی و... پیوند خورد و موقعیت‌های بحرانی کمرشکنی را در این تاریخ حدوداً 300 ساله بر جان عمده‌ی ملت‌های جهان تحمیل کرد.

خلق پول، عامل بحران های اقتصادی ، کتاب چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد

کتاب «چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد» با بهره‌گیری از تعاملات اقتصادی در جهان واقعی، یک داستان خیالی را تبیین کرده که مفاهیم اصلی در ساخت اقتصادیِ جامعه محسوب می‌شوند. پیتر و اندرو شف سعی کرده‌اند با ایجاد این داستان به جای استفاده از تعاریف گسترده و پیچیده‌ی اقتصادی که عمدتاً هم با فرمول‌ها و معادلات ریاضی ترکیب می‌شوند، واقعیت‌های اقتصادی جامعه را که تشکیل دهنده‌ی یک نظام معیشتی هستند نشان دهند و نقش پول را به عنوان عامل رشد و فروپاشی یک الگوی معیشت مشخص کنند.

فرآیند استعمار نو و اعترافات یک جنایت‌کار اقتصادی

اعتراف در این کتاب جدای از این وجه فرهنگی و اعتقادی، پرده از ماهیت و واقعیت اصلی تفکراتی برمی‌دارد که با شعارهایی پرزرق‌وبرق قصد اصلاح جهان را داشته و دارند و در قالب علوم دانشگاهی و سیاست‌‎های رسمی کشورهای مدعی به جوامع ترویج می‌شوند اما درواقع فرآیند استعمارِ نو Neo-Colonialism را در عصر جدید پیاده‌سازی و عملیاتی می‌کنند.