بورس نهادی بر سه بنيان: رانت‌خواری، شايعه‌سازی و قمار

بورس یکی از نهادهای اصلی نظام سرمایه‌داری است كه حیات و دوام آن را رقم می‌زند؛ زیرا نظام سرمایه‌داری بر مبنای تکاثر ثروت و انباشت بیشتر سرمایه بنا شده است و بورس نبض حیاتی اين تكاثر و انباشت ثروت را رصد می‌كند.

معرفی و شرح مختصر فیلم وال استریت، پول هرگز نمی‌خوابد

دو مولفه‌ای کلیدی این قسمت عشق و ثروت است. عشق و ثروتی كه يك دوراهی را پيش روی گکو بعد از پیدا کردن وینی قرار می‌دهد؛ بازگشت به دوران جاه‌طلبی در وال‌استریت یا ماندن در کنار دخترش.

قدرت، سیاست، سرمایه -مافیا، سرمایه‌گرایی و «پدرخوانده»-

پدرخوانده، به عنوان يك اثر سينمایی كلاسيك محملی براي شناخت الگوي معيشت اكانامی است و ساختار نظام سرمایه‌گرایی Capitalism را می‌توان با آن به نقد كشيد.