فرآیند استعمار نو و اعترافات یک جنایت‌کار اقتصادی

اعتراف در این کتاب جدای از این وجه فرهنگی و اعتقادی، پرده از ماهیت و واقعیت اصلی تفکراتی برمی‌دارد که با شعارهایی پرزرق‌وبرق قصد اصلاح جهان را داشته و دارند و در قالب علوم دانشگاهی و سیاست‌‎های رسمی کشورهای مدعی به جوامع ترویج می‌شوند اما درواقع فرآیند استعمارِ نو Neo-Colonialism را در عصر جدید پیاده‌سازی و عملیاتی می‌کنند.

پول صرفاً عددی است که با فن حساب‌داری ایجاد می‌شود!

علت اصلي بحران اقتصادي‏ فعلی این است که پول، ثروت محسوب مي‌شود حال آن‌که در نظام سرمايه‌داري پول صرفا عددي است که با فن حسابداري ايجاد مي‌شود.