بدهی آمریکا

26ـ زمانی برای تغییر

اقتصاد سرمایه‌داری در طول قرون گذشته همواره مورد انتقاد و هجمه متفکرین غربی بوده است. در طول چندین دهه گذشته نظام سرمایه‌داری با بحران‌ها و رکود‌های عظیمی روبرو بوده که اکثر اندیشمندان را به این اعتراف واداشته است که نظام سرمایه‌داری در پایان عمر خود به سر می‌برد. در این جلسه چرایی فروپاشی نظام سرمایه‌داری در نگاه برخی از اقتصاددانان و اندیشمندان غربی مورد بررسی قرار گرفته است.

بحران اقتصادی را اقتصاددانان احمق به وجود آوردند!

نایل فرگوسن در این ویدیوی کوتاه با نقد جدی دو مکتب اقتصادی مدرن و راهکار‌هایی پیشنهادی آنها برای ایجاد ثبات در اقتصاد، در نهایت به این نتیجه می‌رسد عامل اصلی بحران اقتصادی امروز، اقتصاد‌دان‌های احمق هستند.

28ـ بقاء با کنترل پول

در این جلسه به مبحث کنترل پول در سیستم اقتصاد سرمایه‌داری و نیز سیطره‌ی بانک ‌مرکزی بر اقتصاد ایالات متحده پرداخته شده است. کنترل پول از طریق فدرال رزرو و چرایی استقلال بانک‌ مرکزی در آمریکا و ایران از دیگر موضوعاتی است که در این جلسه مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است.

29ـ رویای آمریکایی و سه خانواده خبیث

در این جلسه به مبحث رویای آمریکایی و شگل‌گیری بحران مسکن در ایالات متحده و رابطه‌ی آن با سیستم بانک‌داری و چگونگی خلق پول توسط این سیستم پرداخته شده است. در ادامه نیز زوایای پنهان اقتصاد پول مبنا با پشتوانه دلار آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.

روی‌کرد معیشت‌مدار 1 – بازار

برای طرح‌ریزی و تبیین هر گرایشی از علم، از جمله علم معاش، و طراحی الگوهای مختلف معیشت؛ تسلط و اشراف به دانش طرح‌ریزی از ملزومات و پیش‌نیازهای اساسی است .برای طرح‌ریزی استراتژیک و تبیین قواعد جامعه‌سازی از روی‌کردهای دکترینال استفاده می‌شود. روی‌کرد معیشت‌مدار جزء اساسی‌ترین روی‌کردها برای طرح‌ریزی استراتژیک معاش است. در این جلسه روی‌کرد معیشت‌مدار با موضوع تفاوت و تمایز دو بازار مدرن و بازار اسلامی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است.
دلارزدایی-بحران مالی-یوان چین

30ـ جدال پول و کارنسی

در این جلسه به واکاوی نظام بازار آزاد و دست نامرئی بازار پرداخته شده است و در همین راستا، پول که به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی الگوی معیشت اکانامی در نظام بازار آزاد محسوب می‌شود در این جلسه مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است.

31ـ امپراطوری ربا

در این جلسه چگونگی شکل‌گیری بازار اسلامی و نیز نحوه عرضه و تقاضا در این بازار مورد بررسی قرار گرفته است.