۲۲ـ خانه‌خراب

معضل جهانی محیط زیست، عوامل تخریب کره‌ی زمین، گازهای گل‌خانه‌ای، کمبود آب و غذا، قحطی و خشک‌سالی از جمله موضوعاتی پر اهمیتی است که مراکز معتبر جهانی، اندیشکده‌ها و سازمان‌های بین المللی همواره به آن پرداخته‌اند و درصدد جبران این خسارت‌های زیان‌بار و یافتن راه حلی برای این مشکل جهانی برآمده‌اند. در جلسه 26 شورش علیه طمع به بررسی این دست از موضوعات پرداخته شده است و در آخر نیز راه‌کار خروج از این بحران در نگاه اسلام و قرآن مورد تبیین و تدقیق قرار گرفته است.

۲۳ـ زمین ۱۴۹۴

در این جلسه به مبحث فروپاشی اقتصاد آمریکا پرداخته شده است و ضمن بررسی جنبه‌های مختلف فروپاشی تمدنی ایالات متحده از جمله تخریب محیط زیست که توسط نظام سرمایه‌داری صورت می‌گیرد به مبانی حکمی و قرآنی در رابطه با تولید و مصرف نیز پرداخته شده است.

۲۴ـ سگ‌کشی

در این جلسه میزان بدهی‌های اقتصاد جهانی و بحران مالی ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. اقتصاد آمریکا با بیش 18 تریلیون دلار بدهی از 54 تریلیون دلار بدهی جهانی عملا با فروپاشی اقتصادی مواجه شده است. در ادامه جلسه به بررسی و تدقیق دو مفهوم ربا و برکت در قران نیز پرداخته شده است.

۰۷ـ وزارت زکات (۱)

در این جلسه به تمایز دو نگاه اقتصاد سکولار و اقتصاد دینی اشاره شد و نیز چگونگی مبارزه با اقتصاد لیبرالی و نحوه جایگزینی اقتصاد با مولفه‌های ارزشی دینی مورد بررسی قرار گرفت. زکات و صدقه مفاهیم پایه‌ای قرآن در حوزه اقتصاد تلقی می‌شوند از این رو تشکیل وزارت زکات در جامعه‌ی دینی امری لازم است. در این جلسه به معرفی ساختار سازمانی وزارت زکات پرداخته شده است.
بدهی آمریکا

۲۶ـ زمانی برای تغییر

اقتصاد سرمایه‌داری در طول قرون گذشته همواره مورد انتقاد و هجمه متفکرین غربی بوده است. در طول چندین دهه گذشته نظام سرمایه‌داری با بحران‌ها و رکود‌های عظیمی روبرو بوده که اکثر اندیشمندان را به این اعتراف واداشته است که نظام سرمایه‌داری در پایان عمر خود به سر می‌برد. در این جلسه چرایی فروپاشی نظام سرمایه‌داری در نگاه برخی از اقتصاددانان و اندیشمندان غربی مورد بررسی قرار گرفته است.

۲۸ـ بقاء با کنترل پول

در این جلسه به مبحث کنترل پول در سیستم اقتصاد سرمایه‌داری و نیز سیطره‌ی بانک ‌مرکزی بر اقتصاد ایالات متحده پرداخته شده است. کنترل پول از طریق فدرال رزرو و چرایی استقلال بانک‌ مرکزی در آمریکا و ایران از دیگر موضوعاتی است که در این جلسه مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است.

۲۹ـ رویای آمریکایی و سه خانواده خبیث

در این جلسه به مبحث رویای آمریکایی و شگل‌گیری بحران مسکن در ایالات متحده و رابطه‌ی آن با سیستم بانک‌داری و چگونگی خلق پول توسط این سیستم پرداخته شده است. در ادامه نیز زوایای پنهان اقتصاد پول مبنا با پشتوانه دلار آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.