شورش علیه طمع

شورش علیه طمع (43) / جنگ ارزی (1)

تقاضا برای این‌که به عرضه تبدیل شود به «پول» نیاز دارد؛ مدیریت پول در اینجا به «جنگ ارزی» می‌انجامد و دشمن با ایجاد پول واحد جهانی به نام «دلار» می‌تواند در هر لحظه که اراده کند مناسبات پولی جامعه را دست‌خوش تغییر قرار دهد.

22ـ خانه‌خراب

معضل جهانی محیط زیست، عوامل تخریب کره‌ی زمین، گازهای گل‌خانه‌ای، کمبود آب و غذا، قحطی و خشک‌سالی از جمله موضوعاتی پر اهمیتی است که مراکز معتبر جهانی، اندیشکده‌ها و سازمان‌های بین المللی همواره به آن پرداخته‌اند و درصدد جبران این خسارت‌های زیان‌بار و یافتن راه حلی برای این مشکل جهانی برآمده‌اند. در جلسه 26 شورش علیه طمع به بررسی این دست از موضوعات پرداخته شده است و در آخر نیز راه‌کار خروج از این بحران در نگاه اسلام و قرآن مورد تبیین و تدقیق قرار گرفته است.

23ـ زمین 1494

در این جلسه به مبحث فروپاشی اقتصاد آمریکا پرداخته شده است و ضمن بررسی جنبه‌های مختلف فروپاشی تمدنی ایالات متحده از جمله تخریب محیط زیست که توسط نظام سرمایه‌داری صورت می‌گیرد به مبانی حکمی و قرآنی در رابطه با تولید و مصرف نیز پرداخته شده است.

24ـ سگ‌کشی

در این جلسه میزان بدهی‌های اقتصاد جهانی و بحران مالی ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. اقتصاد آمریکا با بیش 18 تریلیون دلار بدهی از 54 تریلیون دلار بدهی جهانی عملا با فروپاشی اقتصادی مواجه شده است. در ادامه جلسه به بررسی و تدقیق دو مفهوم ربا و برکت در قران نیز پرداخته شده است.

25ـ دست نامرئی بازار و یدالله

بازار آزاد و دست نامرئی بازار از موضوعات کلیدی و اساسی اقتصاد مدرن به حساب می‌آیند. نظام سرمایه‌داری که بن‌مایه آن را بازار آزاد شکل‌ می‌دهد با بحران جدی مواجه شده از این رو دست نامرئی آدام اسمیت دچار رعشه و از کار افتادگی شده است. در این جلسه مبحث بازار آزاد و دست نامرئی آدام اسمیت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

05ـ دکترین بیعت

در این جلسه به بررسی و شفاف‌سازی مفهوم بیع و بیعت در قرآن پرداخته شده است. بیع به عنوان دکترین اقتصادی قرآن، یکی از مولفه‌های کلیدی بازار به حساب می‌آید. در کنار مفهوم بیع سه مفهوم رزق، انفاق و برکت نیز در بازار اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

06ـ زکات

زکات و صدقه از مفاهیم مهم قرآنی در حوزه‌‌ی الگوهای معیشت هستند. زکات در قرآن همواره با نماز ذکر شده است که این نشان‌دهنده‌ی اهمیت بالای این مفهوم در قرآن است. در این جلسه دو مفهوم صدقه و زکات در آیات و روایات مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است.