زکات – راهکار اسلام در زدودن اختلاف طبقاتی

این پویانمادانش در ابتدا به بررسی عوامل به وجود آورنده ی اختلاف طبقاتی و تبعات ناشی از آن می پردازد. و اینکه این تبعات در نهایت منجر به شکل گیری جنبش های اجتماعی نظیر جنبش اشغال وال استریت شد. در آخر نیز زکات را به عنوان یکی از نهاد های اصلی الگوی معیشت اسلام برای توزیع بهتر ثروت در جامعه و از بین بردن اختلاف طبقاتی معرفی می کند.

نهاد جایگزین مالیات در الگوی معیشت اسلام

در این ویدیوگرافی ابتدا نهاد مالیات به عنوان بزرگترین تامین کننده بودجه در بسیاری از کشورها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به بخشی از ناکارآمدی آن اشاره می شود و در نهایت نگاه اسلام را برای تامین مخارج یک حکومت اسلامی معرفی می کند.

سختی کار یا لذت فراغت! بخش اول

کژگزینی و کژمنشی، عوامل بحران سازی هستند که امروزه به سبب عمل به آموزه‌های الگوی معیشتی اکانومی بسیاری از جوامع را دچار مشکل کرده‌اند. ریشه‌ی این عوامل را باید در نوع نگاه به کار و استراحت جستجو کرد.

روی‌كرد مشتری‌مدار

تبیین الگوی اقتصادی در روی‌كرد مشتری‌مدار، نهایت امر طرح­‌ریزی است، اما گام­‌های ابتدایی: ترمینولوژی، تبیین پارادایم، و دکترین­‌ها همواره مغفول مانده است.

نهادِ جای‌گزین بانک در الگوی معیشتی بیع

چهار نهاد اصلی سرمایه گرایی و کپیتالیسم یعنی بانک، بورس، اوراق قرضه و بیمه بازار آزاد سرمایه را رقم می‌زنند.اجرای طرح جایگزین باعث ایجاد انقلاب در اقتصاد و تهی شدن سیستم از ربا و شائبه‌ی ربا می‌شود.

بازارهای سرمایه‌گذاری در الگوی معیشتی بیع

شورش‌ علیه‌ طمع ‌۱4 کلبه‌ی کرامت، جلسه‌ی‌ 341 توجه به لایه‌‌های مختلف طرح جایگزین یعنی کلیت فلسفه‌ی اقتصاد یا حکمت بیع، ایدئولوژی‌ها و مکاتب اقتصادی و نهادهای اقتصادی مانند بانک، بورس، بیمه، قرض‌الحسنه و … پوشش بیمه با شرایط مناسب تر در بخش شبکه‌ی خدمات قرض‌الحسنه. در ادامه‌ی بررسی طرح جایگزین اقتصادی ارائه شده از […]

روی‌کرد مشتری‌مدار

بیع در روی‌کرد مشتری‌مدار ساز و کار مبایعه‌ی مومنین را با خدا روشن می‌کند. مدلی که در آن نفوس و اموال مومنین به کیفیتی برسد که خدا خریدار آن‌ باشد.