انفاق راه نجات از ربا – بخش دوم

براي طرح‌ريزي استراتژيك يك جامعه، انواع هرم‌ها را مي‌توان تعريف كرد. هرم رزق در مقابل هرم نيازهاي آبراهام مازلو در طرح‌ريزي يك جامعه يك شيوه‌ي متفاوت است.

قسط در نظام معرفت قرآنی

انبیا(ص) مبعوث شدند تا توده‌ی مردم برای تحقق قسط قیام کنند. یعنی به مُر اسلام، سهم هرکس هرآنچه که هست به او پرداخت شود؛ همچنین سهم هرکس هرچه که نیست از او بازپس گرفته شود.

دوگانه‌ی قیمت و بهاء

«کپیتالیسم یا سرمایه‌گرایی»، همه‌ی پدیده‌های عالم را کالا می‌گیرد. نه تنها کالاهای مادی -که دارای مواد اولیه هستند- که علم و عشق و حکمت و قضاوت و وکالت و محبت و سلامت و سیاست و… نیز کالا شمرده می‌شود.

انفاق راه نجات از ربا – بخش یکم

انفاق یک نهاد محسوب می‌شود که ارتباط جدی و مستقیمی با نهاد بیع دارد. در این نهاد مردم مال خود را به صورت مخفی و آشکار به دیگران می‌دهند.

فروش به مشتری واقعی

شهید خود را به مشتری واقعی یعنی خدا می‌فروشد و به فوز عظیم می‌رسد. حال اگر این کار با معرفت دهد، ارزش آن دو چندان می‌شود.

لانه­‌ای بر پرچین آتش­فشان – بخش سوم / وقتی خدواند مشتری است

دکترین بیع در قرآن به طور مبسوط و کامل در آیات 111 و 112 سوره‌ی توبه آمده است در دکترین آیه‌ی 111 سوره‌ی توبه، می‌گوید که خدا مشتری اموال و نفس مومنین است.

زکات – راهکار اسلام در زدودن اختلاف طبقاتی

این پویانمادانش در ابتدا به بررسی عوامل به وجود آورنده ی اختلاف طبقاتی و تبعات ناشی از آن می پردازد. و اینکه این تبعات در نهایت منجر به شکل گیری جنبش های اجتماعی نظیر جنبش اشغال وال استریت شد. در آخر نیز زکات را به عنوان یکی از نهاد های اصلی الگوی معیشت اسلام برای توزیع بهتر ثروت در جامعه و از بین بردن اختلاف طبقاتی معرفی می کند.