بازارهای سرمایه‌گذاری در الگوی معیشتی بیع

شورش‌ علیه‌ طمع ‌۱4 کلبه‌ی کرامت، جلسه‌ی‌ 341 توجه به لایه‌‌های مختلف طرح جایگزین یعنی کلیت فلسفه‌ی اقتصاد یا حکمت بیع، ایدئولوژی‌ها و مکاتب اقتصادی و نهادهای اقتصادی مانند بانک، بورس، بیمه، قرض‌الحسنه و … پوشش بیمه با شرایط مناسب تر در بخش شبکه‌ی خدمات قرض‌الحسنه. در ادامه‌ی بررسی طرح جایگزین اقتصادی ارائه شده از […]

حرص ‌و‌ ولع ‌عمر

سرمايه‌ي نفس و مال به عنوان دو جز اصلی در ساخت معيشت در دنيا هستند. هر الگوی معيشتی بايد با استفاده از اين دو سرمايه معيشت را در دنيا سامان دهد.

روی‌کرد مشتری‌مدار

بیع در روی‌کرد مشتری‌مدار ساز و کار مبایعه‌ی مومنین را با خدا روشن می‌کند. مدلی که در آن نفوس و اموال مومنین به کیفیتی برسد که خدا خریدار آن‌ باشد.