معرفی و شرح مستند شهر نفس می‌کشد

مستند شهر نفس می کشد به زندگی محمد قاسم بختیاری می‌پردازد. او کسی است که با انفاق ۹ واحد مسکونی خود، آن‌ها را به مدت یک سال در اختیار زوج‌های جوان می‌گذارد.

زکات – راهکار اسلام در زدودن اختلاف طبقاتی

این پویانمادانش در ابتدا به بررسی عوامل به وجود آورنده ی اختلاف طبقاتی و تبعات ناشی از آن می پردازد. و اینکه این تبعات در نهایت منجر به شکل گیری جنبش های اجتماعی نظیر جنبش اشغال وال استریت شد. در آخر نیز زکات را به عنوان یکی از نهاد های اصلی الگوی معیشت اسلام برای توزیع بهتر ثروت در جامعه و از بین بردن اختلاف طبقاتی معرفی می کند.

نهاد جایگزین مالیات در الگوی معیشت اسلام

در این ویدیوگرافی ابتدا نهاد مالیات به عنوان بزرگترین تامین کننده بودجه در بسیاری از کشورها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به بخشی از ناکارآمدی آن اشاره می شود و در نهایت نگاه اسلام را برای تامین مخارج یک حکومت اسلامی معرفی می کند.

سختی کار یا لذت فراغت! بخش اول

کژگزینی و کژمنشی، عوامل بحران سازی هستند که امروزه به سبب عمل به آموزه‌های الگوی معیشتی اکانومی بسیاری از جوامع را دچار مشکل کرده‌اند. ریشه‌ی این عوامل را باید در نوع نگاه به کار و استراحت جستجو کرد.

معرفی و شرح مختصر فیلم اين‌تایم

فیلم اين‌تایم، «سروقت»، به خوبی توانسته رابطه نظام سرمایه‌داری با جامعه و نیز دو مولفه‌ی ربای نفس و داروینیسم اجتماعی را با استفاده از عناصر دراماتیک به تصویر ‌بکشد.

روی‌كرد مشتری‌مدار

تبیین الگوی اقتصادی در روی‌كرد مشتری‌مدار، نهایت امر طرح­‌ریزی است، اما گام­‌های ابتدایی: ترمینولوژی، تبیین پارادایم، و دکترین­‌ها همواره مغفول مانده است.

نهادِ جای‌گزین بانک در الگوی معیشتی بیع

چهار نهاد اصلی سرمایه گرایی و کپیتالیسم یعنی بانک، بورس، اوراق قرضه و بیمه بازار آزاد سرمایه را رقم می‌زنند.اجرای طرح جایگزین باعث ایجاد انقلاب در اقتصاد و تهی شدن سیستم از ربا و شائبه‌ی ربا می‌شود.