درباره‌ی بلاگ


وب‌سایت کدآمایی همان‌گونه که در سایر بخش‌های سایت تولیدات علمی منتشر شده در قالب انواع رسانه‌، را رصد می‌کند؛ سعی دارد در بخش بلاگ سایت به رصد کرسی‌های علمی بپردازد.


تصور عمومی این است که برای دست‌یابی به جدید‌ترین تولیدات علمی در هر حوزه از علم باید به کتاب‌ها یا نهایتاً مقالات آن حوزه رجوع شود. اما واقعیت این است که علم قبل از این‌که وارد کتاب‌ها و مقالات شود، قبلاً در قالب کرسی‌های علمی ارائه شده است.

علم در یک چرخه تولید می‌شود؛ چرخه‌ای که عمده‌ی افراد، بعضی از حلقه‌های آن‌را می‌شناسند و به کل آن اشراف ندارند. آشنایی با این چرخه، یکی از مهم‌ترین ملزومات تولید علم است.

علم بعد از این‌که به صورت خام و اولیه توسط یک اندیش‌مند تولید شد، پیش از این‌که در قالب مقاله یا کتاب نشر عمومی پیدا کند و در اختیار مخاطبان عام قرار گیرد، اغلب در قالب کرسی‌های علمی به مخاطبان خاص ارائه می‌شود. در این مرحله ابعاد علم تولید شده، ابتدا در جمع افراد محدود سنجیده شده و پس از جرح و تعدیل‌های اولیه و دریافت بازخورد، وارد عرصه‌ی عمومی می‌شود.

 

«کرسی‌ علمی یکی از حلقه‌های مهم تولید علم»

 

اهمیت رصد کرسی‌های علمی و بها دادن به این حلقه‌ی مهم از تولید علم، اگر بیش از رصد کتاب‌ها و مقالات علمی نباشد کم‌تر نیست. یکی از دلایل اصلی دعوت مداوم از اندیشمندان حوزه‌های مختلف، و برگزاری نشست‌ها و کرسی‌های متعدد در غرب همین موضوع است. کاری که عمدتاً توسط اندیشکده‌ها انجام می‌شود و آن‌ها سعی می‌کنند با این کار خود را در جریان جدیدترین تولیدات علمی و تازه‌ترین پژوهش‌ها قرار دهند.

وب‌سایت کدآمایی همان‌گونه که در سایر بخش‌های سایت تولیدات علمی منتشر شده در قالب انواع رسانه‌، را رصد می‌کند؛ سعی دارد در بخش بلاگِ سایت به رصد کرسی‌های علمی بپردازد.