700 جلد کتاب در نقد، تحلیل و تبیین بحران و فروپاشی اقتصاد


این مسئله قدمتی به اندازه‌ی تاریخِ اقتصاد غرب دارد؛ از زمانی‌که علم مالی Finance از قمارخانه‌های هلند و فرانسه توسط جان لو John Law به عاریت گرفته شد و در ادامه‌ی مسیر قماربازانه‌اش با تئوری‌های اقتصادی مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک، کینزی و… پیوند خورد و موقعیت‌های بحرانی کمرشکنی را در این تاریخ حدوداً 300 ساله بر جان عمده‌ی ملت‌های جهان تحمیل کرد.


نظام اقتصادی غرب مبتنی بر الگوی اکانومی و ربا همواره در طول تاریخ شکل‌گیری و بسط خود با فراز و فرودها و کاستی‌های بسیاری مواجه بوده است که در هر نوسان، زندگی مردمان بسیاری را با خود به لرزش می‌انداخته و تکاپوی معیشتِ جوامع را دچار ایست و اعوجاج از مسیر طبیعی خود می‌کرده است. این الگوی اقتصادی غرب که با ربای سیستماتیک ممزوج بوده در هریک از این نوسان‌ها که عمدتاً هم به بحران‌هایی ریشه‌کن و خانمان‌سوز تبدیل می‌شده است، با یک عادتِ زشت که برآمده از روحیه‌ی شیطانی و اندیشه‌‌ی سودمحور Capitalism غربی است، هر بار با دست‌اندازی به ثروت ملت‌های دیگر، وضعیت بحرانی خود را از این منجلاب که نیل به فروپاشی تمدنی داشته است نجات داده و حیاتِ روبه موتش را دوباره به دست آورده. این دست‌اندازیِ تمدنی یک‌بار در دوره‌ای خاص از تاریخ با استثمار و استعمار مستقیمِ ملت‌ها Colonialism معنا می‌یافته و در دوره‌ای دیگر با شعارهایی چون جهانی‌سازی و تجارت آزاد و آن‌چه که به استعمارِ نو Neocolonialism تعبیر می‌شود ظهور می‌کرده و در برهه‌ای دیگر از این تاریخِ شوم با خلق اعتبار و چاپ دلارِ بی‌پشتوانه و به تعبیری دلارزایی Dollarization سعی در حفظ حیات مادی خود کرده است.

این مسئله قدمتی به اندازه‌ی تاریخِ اقتصاد غرب دارد؛ از زمانی‌که علم مالی Finance از قمارخانه‌های هلند و فرانسه توسط جان لو John Law به عاریت گرفته شد و در ادامه‌ی مسیر قماربازانه‌اش با تئوری‌های اقتصادی مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک، کینزی و… پیوند خورد و موقعیت‌های بحرانی کمرشکنی را در این تاریخ حدوداً 300 ساله بر جان عمده‌ی ملت‌های جهان تحمیل کرد.

 تاکنون آخرین بحرانی که جهان را درنوردیده و آثار آن هم‌چنان نیز باقی است، بحران موسوم به سال 2007 آمریکا است که از وام‌های رهنی و اوراق مشتقه‌ی بدون پشتوانه شروع شد و طی مدت کوتاهی ویروس‌وار عمده‌ی کشورهای جهان را به ورطه‌ی سقوط اقتصادی کشاند. این شرایط بحرانی و وخامت‌زا که همیشه در تعامل مستقیم با زندگی مردم بوده و در هر نوسان معیشت آن‌ها را مستقیماً هدف قرار می‌داده، دست‌خوش مباحثات و نقد و نظرهای فراوانی گشته است و عمدتاً هم استادان اقتصاد و قشر نخبه‌ی دانشگاهی نسبت به آن زاویه گرفته و اظهار نظر می‌کرده‌اند که منجر به تشکیل جلسات سخنرانی، ساخت فیلم‌های بلند سینمایی و مستند و همچنین تألیف و نگارش کتاب‌های گسترده‌ای در نقد، تحلیل و تبیین بحران و فروپاشی اقتصاد بوده است.untranslated-books-libraryبا توجه به این، در آخرین بررسی‌هایی که مرکز پایش استراتژیک فروپاشی اقتصاد لیبرال انجام داده، 700 جلد کتاب را که متأثر از بحران مالی اخیر در سطح جهان نگاشته شده به دست آمده است که برای اطلاع از آن‌ها می‌توانید فهرستی از عناوین و تاریخ نشر این کتاب‌ها را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.