۲۶ـ زمانی برای تغییر


اقتصاد سرمایه‌داری در طول قرون گذشته همواره مورد انتقاد و هجمه متفکرین غربی بوده است. در طول چندین دهه گذشته نظام سرمایه‌داری با بحران‌ها و رکود‌های عظیمی روبرو بوده که اکثر اندیشمندان را به این اعتراف واداشته است که نظام سرمایه‌داری در پایان عمر خود به سر می‌برد. در این جلسه چرایی فروپاشی نظام سرمایه‌داری در نگاه برخی از اقتصاددانان و اندیشمندان غربی مورد بررسی قرار گرفته است.


هوالحکیم

کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی –  طرح‌ریزی استراتژیک کلبه کرامت

مجموعه جلسات شورش علیه طمع

عنوان جلسه: زمانی برای تغییر

 

دریافت ویدئو جلسه

 

موضوع تدریس:

اقتصاد سرمایه‌داری در طول قرون گذشته همواره مورد انتقاد و هجمه متفکرین غربی بوده است. در طول چندین دهه گذشته نظام سرمایه‌داری با بحران‌ها و رکود‌های عظیمی روبرو بوده که اکثر اندیشمندان را به این اعتراف واداشته است که نظام سرمایه‌داری در پایان عمر خود به سر می‌برد. در این جلسه چرایی فروپاشی نظام سرمایه‌داری در نگاه برخی از اقتصاددانان و اندیشمندان غربی مورد بررسی قرار گرفته است.

محورهای جلسه:

۱٫ یکی از مباحث اصلی در طرح‌ریزی استراتژیک محیط‌‌شناسی است. بدین منظور که طرح‌ریزی وابسته به شرایط محیطی است و انتزاعی نیست.

۲٫ برای یک بیماری، محیط و شرایط زیستی آن را باید بررسی کرد؛ در محیط‌‌‌شناسی شورش علیه طمع، طمع یک بیماری فراگیر است.

۳٫  در اقتصاد مصرف‌گرا، مصرف یک متغیر است که طمع زمینه آن را فراهم می‌کند و تبلیغات نیز در جهت ذائقه‌سازی به طمع دامن می‌زند.

۴٫ به آماده‌سازی محیط و سازگاری آن برای تحقق اهداف در طرح‌ریزی استراتژیک، آمایش می‌گویند.

۵٫ امروز جریان‌های ارتودوکسی در اقتصاد مدرن در حال شکل‌گیری است. این جریان‌ها به دنبال رفورم اقتصاد لیبرالی هستند.

۶٫ این جریان ارتودوکسی برای اصلاح اقتصاد به سمت سوسیالیسم برنمی‌گردد بلکه به بنیان‌های اقتصاد کپیتالیستی در نگاه آدام اسمیت رجوع می‌کند.

۷٫ در اندیشه آدام اسمیت بن‌مایه و جوهره‌ی لیبرالیسم زیر سوال است بنابراین اصلاحاتی که قرار است صورت بگیرد ناکارآمد است.

۸٫ در تلقی کپیتالیسم اصالت با سرمایه‌ مالی و بعد از آن لسه‌فر است.

۹٫ در جامعه هجری ابتدا اصالت با سرمایه‌ ایمان است و سپس دو سرمایه علمی و اجتماعی و در نهایت سرمایه مالی موضوعیت پیدا می‌کند.

۱۰٫ ایالات متحده همانند امپراطوری روم روبه زوال است چراکه همانند آن‌ها گرفتار فساد، تجمل‌گرایی، جنگ، رفاه‌طلبی و فاصله طبقاتی شده‌ است.

۱۱٫ امپراطوری روم در گذشته برای سرگرم‌کردن مردم از گلادیاتورها استفاده می‌کرد و در تمدن منحط امروز فوتبالیست‌ها این نقش را ایفا می‌کنند.

 

مستند تدریس شده:  چهار سوارکار- Four Horsemen

راسل اشکرافت به عنوان کارگردان این مستند به همراه تعداد زیادی از اقتصاددانان و سیاست‌مداران که خود را توابین عرصه‌ی اقتصاد مدرن می‌نامند، برآن شده‌اند تا به واکاوی سیستم اقتصادی-سیاسی موجود بپردازند و آن را اصلاح و نوسازی کنند. یکی از نقاط قوت این مستند حضور چهره‌های برجسته‌ی سیاسی و اقتصادی است که در واقع پیامش را از طریق آرا و عقاید این افراد بیان می‌کند. این مستند به تشریح پنج حوزه‌ی امپراطوری‌ها، بانک‌داری، تروریسم، منابع طبیعی و پیشرفت می‌پردازد.

 محورهای مستند:

برای مطالعه‌ی محورهای مستند به «بررسی و تحلیل مستند چهار سوارکار» در بخش مستندشناسی پایگاه کدآمایی رجوع شود.

بررسی و تحلیل مستند چهار سوارکار بخش اول؛ امپراطوری‌ها و بانک‌ها

بررسی و تحلیل مستند چهار سوارکار – بخش دوم – تروریسم و منابع طبیعی

بررسی و تحلیل مستند چهار سوارکار – بخش سوم و پایانی – پیشرفت

 

دانلود PDF

پ.ن:

این جلسه فاقد پلت تدریس شده می‌باشد.