23ـ زمین 1494


در این جلسه به مبحث فروپاشی اقتصاد آمریکا پرداخته شده است و ضمن بررسی جنبه‌های مختلف فروپاشی تمدنی ایالات متحده از جمله تخریب محیط زیست که توسط نظام سرمایه‌داری صورت می‌گیرد به مبانی حکمی و قرآنی در رابطه با تولید و مصرف نیز پرداخته شده است.


هوالحکیم

کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی –  طرح‌ریزی استراتژیک کلبه کرامت

مجموعه جلسات شورش علیه طمع

عنوان جلسه: زمین 1494

 

دریافت ویدئو جلسه

 

موضوع تدریس:

در این جلسه به مبحث فروپاشی اقتصاد آمریکا پرداخته شده است و ضمن بررسی جنبه‌های مختلف فروپاشی تمدنی ایالات متحده از جمله تخریب محیط زیست که توسط نظام سرمایه‌داری صورت می‌گیرد به مبانی حکمی و قرآنی در رابطه با تولید و مصرف نیز پرداخته شده است. محورهای جلسه: 1. از ویژگی‌های یک استراتژیست دارا بودن سه مولفه‌ی «کلان‌نگری»، «آینده‌نگری» و «همه‌جانبه‌نگری» است. 2. در اقتصاد گپ فزآینده‌ای میان جمعیت و مصرف با منابع موجود به وجود آمده است که این روند در حال افزایش است. 3. علم اکانامی به معنی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است اما پرسش مطرح شده آن است که چرا نظام سرمایه‌داری به دنبال هدررفت منابع است؟ 4. تمدن‌های گذشته به علت شیوع گناه دچار عذاب الهی شدند درحالی تمدن امروز غرب مجوعه‌ای از گناهان پیشینیان را یک‌جا دارد. 5. در اقتصاد برکت‌مبنا محدودیت و کمبود منابع موضوعیت ندارد چراکه با انفاق، زکات و صدقه مواردی همچون اسراف، تبذیر، حرص و طمع ریشه‌کن خواهد شد. 6. در آینده‌شناسی آنچه‌که پیش روی ماست به سمت ما می‌آید و ما به سمت آن می‌رویم. در آینده‌شناسی ما مالک آینده نیستیم. 7. در عاقبت‌شناسی آنچه‌که پشت سر ماست و در گذشته از خود به جای گذاشتیم به دنبال ما می‌آید. در عاقبت‌شناسی ما مالک آینده هستیم.    مستند تدریس شده: زمین 2100 – Earth 2100 مستند زمین 2100 در رابطه‌ با ویرانی کره‌ی زمین بر اثر تخریب بیش از حد محیط زیست است. این مستند به شکل یک انیمیشن با شخصیت خیالی به نام «لوسی» ساخته شده است. داستان زندگی لوسی در واقع روایت وقایعی است که در آینده قرار است در جهان رخ بدهد. لوسی زندگی خودش را از سال 2009 تا سال 2100 روایت می‌کند و اتفاقاتی که در جهان بر اثر تخریب محیط زیست به دست بشر رخ داده را شرح می‌دهد. این مستند به دنبال القای پیامی برای مردم آمریکا است که در صورت عدم تغییر سبک زندگی خود با چنین فجایعی که در فیلم نشان داده شده است روبرو خواهند شد. محورهای مستند: 1. استفاده بیش از حد مردم آمریکا از منابع انرژی تجدید ناپذیر 2. تخریب جنگل‌ها و منابع و اکوسیستم طبیعی 3. افزایش قسمت سوخت در آمریکا و بالا رفتن مصرف انرزی و استفاده مجدد از سوخت‌های فسیلی 4. تغییر ذاعقه‌ی غذایی بشر و کاهش میزان محصولات غذایی و دامی 5. مواجهه آمریکا با بحران بی آبی و خشک‌سالی 6. فروپاشی تمدن آمریکا بر اثر مشکلات زیست محیطی 7. شیوع بیماری‌های واگیردار بر اثر کمبود بهداشت در سراسر آمریکا   دانلود PDF پلت‌های جلسه 474 کلبه کرامت: