نهادِ جای‌گزین بانک در الگوی معیشتی بیع


چهار نهاد اصلی سرمایه گرایی و کپیتالیسم یعنی بانک، بورس، اوراق قرضه و بیمه بازار آزاد سرمایه را رقم می‌زنند.اجرای طرح جایگزین باعث ایجاد انقلاب در اقتصاد و تهی شدن سیستم از ربا و شائبه‌ی ربا می‌شود.


  • دلیل اصلی مشکلات معطوف نبودن معاش بشر به معاد.
  • چهار نهاد اصلی سرمایه گرایی و کپیتالیسم یعنی بانک، بورس، اوراق قرضه و بیمه بازار آزاد سرمایه را رقم می‌زنند. بازاری در مسیر دلالی به جای تولید.
  • ترویج سرمایه گذاری در بانک و بورس به جای حوزه‌ی صنعت، عمران، بهداشت، تولید، فرهنگ، تربیت، سینما و …توسط صدا و سیما.

  • اقدام جریان منحط بورس و بانک با اصالت طمع برای براندازی اسلام.
  • بررسی مبانی و الگوی جایگزین توسط حوزه‌ی علمیه قم.
  • نگاه غلط تصحیحی به بعضی گزاره های غربی با توجه به اصلاح ناپذیر بودن آنها.
  • اجرای طرح جایگزین باعث ایجاد انقلاب در اقتصاد و تهی شدن سیستم از ربا و شائبه‌ی ربا می‌شود.
  • بانک به عنوان یک نهاد سودآور و دارای هزینه یک نهاد انتفاعی است.
  • مهندسی جامعه‌ی غربی بر اساس اقتصاد و مهندسی جامعه‌ی ما بر اساس فرهنگ و دین پایه گذاری شده است(جامعه‌ی ارزش مدار جایگزین جامعه‌ی سود مدار).
  • سه بخش اصلی طرح جایگزین: شبکه‌ی خدمات قرض الحسنه

شورش علیه طمع 11

کلبه‌ی کرامت، جلسه‌ی 324

برای آشنایی با این موضوع می‌توانید فیلم کامل و نمودارهای این جلسه را از لینک‌های زیر دریافت کنید.

Download “فیلم جلسه‌ی 324” 324.mp4 – 4015 بار دانلود شده است – 430 MB

تصاویر و نمودارهای جلسه‌ی 324: