ناتوانی 25 بانک اروپایی در شرایط بحران


بین ۲۵ بانکی که از این تست موفق خارج نشدند، مشخص شد آسیب‌پذیرترین بانک‌های اروپایی در ایتالیا قرار دارند. ۹ بانک ایتالیایی از جمله بانک قدیمی «مونته پاسکی دی سیینا» از این تست نمره منفی دریافت کرده‌اند. 1393/08/06


بانک مرکزی اروپا به همراه مقامات بانکی خود، میزان مقاومت ۱۳۰ بانکِ این منطقه را در مقابل بحران مالی احتمالی مورد آزمایش و مطالعه قرار دادند. نتایج این بررسی موسوم به «تست استرس» روز یک‌شنبه – 4 آبان- اعلام شد که باعث ایجاد نگرانی‌هایی درباره بانک‌های ایتالیایی و یونانی شده است.بانک مرکزی اروپابین ۲۵ بانکی که از این تست موفق خارج نشدند، مشخص شد آسیب‌پذیرترین بانک‌های اروپایی در ایتالیا قرار دارند. ۹ بانک ایتالیایی از جمله بانک قدیمی «مونته پاسکی دی سیینا» از این تست نمره منفی دریافت کرده‌اند. بدین ترتیب در صورت وقوع بحران، تناسب میزان سرمایه‌ی این نهادهای مالی با تعهدات مالی‌شان کمتر از ۵.۵ درصد -معیار بانک مرکزی اروپا- خواهد بود. هدف از اجرای چنین ارزیابی وسیعی، بالا بردن اعتماد بازارهای مالی به بانک‌ها در اروپا و ایجاد تسهیلات در اعطای وام‌ها خصوصاً به شرکت‌ها در حوزه‌ی پولی یوروست.

از ۲۵ بانکی که در تست استرس نمره قبولی دریافت نکرده‌اند ۱۲ نهاد مالی خلاء سرمایه خود را برای سال ۲۰۱۴ پر کرده‌اند. ۱۳ بانک دیگر دو هفته فرصت دارند تا برنامه‌ی کاملی از نحوه جبران کمبود سرمایه خود را به مقامات بانکی اروپایی ارائه کنند.

خبرگزاری فارس

6 آبان 1393

اصل این مطلب را می‌توانید از این‌جا پی بگیرید.