رییس بانک مرکزی هند: بحران مالی دیگری در راه است!


راگورام راجان Raghuram Rajan، رییس بانک مرکزی هند در مورد بحران مالی دیگری هشدار داد؛ بحرانی که می‌تواند شبیه رکود اقتصادی سال 1930 باشد…1393/05/15


راگورام راجان Raghuram Rajan، رییس بانک مرکزی هند در مورد بحران مالی دیگری هشدار داد؛ بحرانی که می‌تواند شبیه رکود اقتصادی سال 1930 باشد که بیشتر کشورهای پیش‌رفته را مجبور به ورود در کارهایی با اهداف متقاطع کرد.

نگرانی دیگری که دکتر راجان ابراز کرده در مورد افزایش ناگهانی ریسک سیستم مالی جهانی است که احتمالاً پیش‌بینی وقوع آن نیز برای اقتصاددانان غیرممکن خواهد بود. وی در مورد تکرار نوسانات بازارهای اصلی که پس از فروپاشی لیمن برادرز Lehman Brothers دیده شد -منظور بحران مالی سال 2007 میلادی است/کدآمایی.- نیز هشدار داده که سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازده بیشتری هستند، امکان دارد که به وسیله‌ی سیاست‌های پولی سست Loose Monetary Policies تمام سرمایه‌گذاری‌ها و موقعیت‌هایشان را از دست بدهند.

15 مرداد 1393

اصل این مطلب را می‌توانید از این‌جا پی بگیرید.