خلق پول ربای سازمان یافته

روند خلق پول و خلق نقدينگي در دولت‌هاي مختلف همواره به دليل عدم هماهنگی هزينه‌ها و درآمدها، به طرز سريعی در حال افزايش بوده است. در سال‌هاي اخير به دليل كسری بودجه‌ی مضاعف در دولت‌های دهم و يازدهم، خلق پول توسط بانك مركزی راه آسان اما پرضرری بوده كه دولت‌ها انتخاب كرده‌اند و نتيجه‌ی آن افزايش بي حد و حصر نقدينگی در اقتصاد است.

هر واحد خلق پول توسط بانك مركزی به واسط ضريبی به نام ضريب فزاينده، 5 تا 6 برابر می‌شود و حجم نقدينگی موجود در اقتصاد را به سرعت بالا می‌برد. تنها يكی از آثار اين فرآيند بروز تورم در اقتصاد است. اين روند در دولت فعلی كار را به جایی رسانده كه به نظر می‌رسد كار از كنترل دولت خارج شده است و در طول كمتر از دو سال حجم پول و به تبع آن نقدينگی خلق شده در اين دولت معادل كل 4 سال دولت دهم است.

پول بدون پشتوانه‌ای كه هيچ معادلی در بخش واقعی اقتصاد ندارد و كالاها و خدمات به هيچ وجه نمی‌توانند با اين سرعت خلق شوند. همان‌گونه كه گفته شد نتيجه‌ی اين اتفاق چيزی جز تورم نيست.

به علاوه خلق پول بدون پشتوانه در نگاه دقيق‌تر ربا است؛ چرا كه خلق از عدم است و برای خلق هر يك واحد پول كه با يك واحد از كالاها و خدمات در اقتصاد هم ارزش خواهد شد، هيچ زحمتی كشيده نمی‌شود و در مقابل كالاها و خدمات در اقتصاد با زحمت توليد شده‌اند و دارای ارزش ذاتی و واقعی‌اند. درست مانند آن‌چه كه در ربای ساده، اضافه بر پول قرض داده شده گرفته می‌شود.

هر چند در ربای قرضی، دسته‌كم پولی قرض داده شده است! اما در اينجا بدون اين‌كه حتی پولی قرض داده شود، از اقتصاد بهره اخذ مي‌شود، بهره‌ای كه نرخ ماهانه‌‌ی آن معادل كل پول چاپ شده توسط بانك مركزی در هر ماه است!

خلق پول با اين سرعت بالا و با وجود اين تبعات گسترده بايد به صورت مداوم رصد شود، از اين‌رو پايگاه كدآمایی بر آن شد تا با استفاده از منابع منتشر شده توسط دولت و بانك مركزی شمارنده‌ی خلق پول را طراحی و راه‌اندازی كند و امكان رصد و پايش اين متغير كليدی را فراهم آورد.

برای ورود به شمارنده‌ی خلق پول و نقدينگی ايران به اين آدرس مراجعه كنيد:

 Iran Debt Clock .ir

 Creation of Moneyمنابعی که اعداد شمارنده از آن استخراج شده:


1. اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی

2. آمار تا انتهای سال ۹۲

3. آمار تا انتهای سال ۹۳

4. آمار تا انتهای خرداد ماه سال ۹۴