حرص ‌و‌ ولع ‌عمر


سرمايه‌ي نفس و مال به عنوان دو جز اصلی در ساخت معيشت در دنيا هستند. هر الگوی معيشتی بايد با استفاده از اين دو سرمايه معيشت را در دنيا سامان دهد.


شورش‌ علیه‌ طمع‌ ۱5

کلبه‌ی کرامت، جلسه‌ی 344

 • هر چیزی به مثابه سرمایه قابلیت خرید و فروش دارد.
 • ثروت و سرمایه از چه راهی بدست می‌آید و از چه راهی خرج می‌شود؟
 • سرمایه مهم تراست یا صاحب سرمایه؟
 • انسان مالک مال و نفس خویش به عنوان سرمایه است.
 • یک عنصر مادی به نام زمان خرید و فروش می‌شود.
 • خرید و فروش نفس یعنی چه؟
 • بازارهای سرمایه‌ی نفس.
 • بررسی فیلم IN TIME و مطالعه‌ی یک اتوپیا با رویکرد سوسیالیستی- مارکسیستی بر ضد کپیتالیسم داروینی.
 • طمع و حرصِ زنده ماندن به هر قیمت يا حرص ‌و‌ ولع ‌عمر.
 • برای اینکه یک نفر جاودان شود خیلی‌ها باید بمیرند. کسی باقی می‌ماند که قوی‌تر باشد. بقای اصلح.
 • ربای نفس، زمان و مال.
 • کسی که کنترل سرمایه (زمان) را بدست دارد خداست.
 • ساز و کار اقتصاد مدرن در مقابل اقتصاد قرآنی.

برای آشنایی با این موضوع می‌توانید فیلم کامل و نمودارهای این جلسه را از لینک‌های زیر دریافت کنید.

Download “فیلم جلسه‌ی 344” 344.mp4 – 1544 بار دانلود شده است – 763 MB

تصاویر و نمودارهای جلسه‌ی 344: