اخراج 50000 نفر از كارمندان بانک لویدز بعد از بحران مالی 2007


بانک لویدز انگلیس، Lloyds Banking Group بزرگترین شرکت بیمه در جهان، درصدد است طی سه سال آینده در حدود 9 هزار فرصت شغلی را در این بانک حذف کند. 1393/08/01


بانک لویدز انگلستان -که در جهان به Lloyds Banking Group شناخته می‌شود/مرکز پایش.- به‌عنوان بزرگترین شرکت بیمه در جهان، درصدد است طی سه سال آینده در حدود 9 هزار فرصت شغلی را در این بانک حذف کند. هدف از حذف این فرصت‌های شغلی که معادل یک‌دهم کل نیروی کار این بانک می باشد، استفاده بیشتر از فناوری دیجیتال به جای نیروی انسانی اعلام شده است.بحران مالی-بانک لویدزبانک لویدز که 25 درصد از سهام آن متعلق به مالیات‌دهندگان انگلیسی است -موضوع انتقال مالکیت این بانک به کمک مالی دولت انگستان در بحران مالی سالِ 2007 بازمی‌گردد که برای جلوگیری از ورشکستگی این بانکِ بین‌المللی، دولت مجبور به تأمین بدهی‌های آن شد و در مقابل 25 درصد از سهام آن‌را به تملک خود درآورد و در بازارهای سهام به فروش رساند/مرکز پایش.-، در حالی اقدام به حذف این فرصت‌های شغلی می‌کند که از زمان بروز بحران مالی ده‌ها هزار تن از کارکنان خود را کاهش داده است و درصورت تحقق این مسأله شمار افراد اخراجی این بانک از زمان بروز بحران مالی در انگلیس به 50 هزار مورد خواهد رسید.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران

1 آبان 1393

اصل اين مطلب را مي‌توانيد از اين‌جا پی بگیرید.